Jord

Vi har även jord och produkter för jordförbättring i vårt utbud. Produkter som barkmull, leca-kulor och täckbark kan du bland annat hitta hos oss. Vår största leverantör av dessa produkter är Södra århults Torv AB:

Länk till Södra århults Torv AB:s hemsida